Hastaneler kompleks yapıdaki binalardır. Ameliyathane, yoğun bakım, doğum üniteleri, laboratuvarlar, ilaçların, doku ve organların saklandığı bölümler ve veri merkezleri bulunur. Böylesine kompleks bir yapı olan hastanelerin aşağıdaki ihtiyaçları bulunmaktadır:

 • Hasta ve personel konfor ve verimliliği
 • Hastalar için hemşire çağrı sistemleri
 • Enerji verimliliği ve Güç kalitesi
 • Regülasyona tabi yaptırımlar
 • Kritik alarm yönetimi ve 7/24 izleme
 • Kritik alanlarda sıcaklık, nem, basınç değerleri
 • Taze hava oranları ve iç hava kalitesinin artırılması
 • Aydınlatma kontrolü ve uygun aydınlatmanın sağlanması
 • Bebek kaçırılmalarının engellenmesi ve Hastane Güvenliği İhtiyaçları
 • Hasta, personel, ziyaretçi güvenliği ve Psikiyatri hastaların korunması
 • Eczane ve Ameliyathane ihtiyaçları güvenliği
 • Departmanların kendilerine ait kuralları
 • Asansör ve otopark yönetimi ve güvenliği
 • Enfeksiyon riskinin azaltılması
 • İç gürültünün azaltılması
 • Hasta ve ekipmanların izlenebilirliğinin artırılması

Bu kadar farklı ve kritik önem arz eden ihtiyaçları karşılamak için bu ihtiyaçları tek tek karşılayan sistemlerin entegre bir şekilde çalışması gereklidir. Entegre olarak tasarlanmayan bu sistemlerde karşımızı çıkabilecek problemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Farklı üreticilerden kaynaklı farklı ağlar
 • Çok sayıda öğrenilmesi gereken sistem
 • Arızaların kompleks bir şekilde bulunup giderilmesi
 • Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri
 • Enerji verimliliğini sağlamada zorluklar
 • Kullanılan ürün ve sistemlerin aynı işlevselliği gerçekleştirebilmesi Entegre sistemler, kompleks sistemlerin operasyonunu ve kontrolünü basitleştirir,

Bütün elektrik sistemlerinin yapımında hassasiyet ve şartnamelere uygunluk gereksede, hastane elektrifikasyonu için bu hassasiyetin çok daha fazla gösterilmesi ve farklı şartnamelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Hastane elektrifikasyonunda hastane işletmesi açısından:

 • Enerji güvenirliğinin sağlanması
 • Alternatif enerji beslemelerinin mevcut olması
 • Hassas birimlerde, kesintisiz beslemenin sağlanması
 • Enerji verimliliği dikkat edilmesi gereken temel ölçütleri oluşturmaktadır.

Yukarıda belirtilenlerin doğrultusunda tasarlanan sistemin ehliyetli teknik ekip ya da ekiplerce sürekli olarak kontrol altında tutulması da önem arz etmektedir. Sistem entegre olsun ve/veya olmasın bunların gerçeklemesinde Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.çözüm ortağınız olarak yanınızdadır.

Hastane Elektrifikasyonu

Hastane elektrifikasyonu diğer birimlere nazaran daha fazla ayrıntı gerektirir. Hastane elektrik enerji beslemesinde olabildiğince tek bir hat yerine, OG ya da AG olarak birbirlerinin alternatifi olabilecek hatlar tesis edilmelidir. Bu sayede, sisteme enerji sağlayan yerel ağlardaki kesintilerden daha az etkilenme hedeflenmektedir. Kablo boyutları seçilirken, sonradan ihtiyaç duyulabilecek fazladan güç talepleri de dikkate alınarak tercih yapılmalıdır.

Gerilim düşümü yüzdesinin %1,5 barajını aşmaması sağlanarak, kayıp oranı ve iletkenlerdeki ısıl kayıplar düşük tutulması sağlanmalıdır. Hastane elektrik sisteminde, enerjinin giriş bölümü, orta gerilim, alçak gerilim, UPS ve jeneratör hücrelerinin ayrı ayrı birimlere yerleştirilmesi gerekir. Herhangi acil bir müdahale gerektiren durumda, devre dışı kalan birim, diğer birimlerin çalışmasına engel teşkil etmemiş olmalıdır. Yine bunların gerçeklemesinde Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Ştiçözüm ortağınız olarak yanınızdadır.

 

Hasta Odaları:

Aydınlatma seviyelerinin ayarlanması, personele sıcaklık, nem, basınç, medikal gaz seviyesi gibi oda koşullarının bildirilmesi, hasta kendi aydınlatmasını kontrol edebilecek şekilde olmalıdır. Yeni bir hasta bir odaya geçtiğinde; oda dolu olarak işaretlenmeli, hasta yatırıldığında olması gereken ortam koşullarına geçilmeli, el hijyeni sistemi ile hemşire ya da doktor hasta odasına girdiğinde ellerini hijyenik hale getirdiğinden emin olmalıdır.

Hasta odasında hastanın aydınlatma, havalandırma, internet, telefon, televizyonu kontrol edebilme, hemşire çağrı, çeşitli ekranlarla etkileşim yapabilmesi hastanın stresini azaltacaktır. Bu şartlarla birlikte aydınlatma otomasyonu, mekanik otomasyon, kartlı geçiş, hemşire çağrı sistemleri entegre çalışmalıdır.

Yapılan araştırmalarda, hastanelerin elektrik enerjisi ihtiyacı, hastanenin yapısına bağlı olarak değişir ve küçük fakat donanımlı modern hastanelerde 10 kW/yatak, orta ölçekli modern hastanelerde 7 kW/ yatak, yine modern donanımlı ve yatak sayısı 1500’ün üzerinde olan hastanelerde ise 4,5-5,5 kW/yatak olduğu görülmüştür. Yeni hastaneler modern donanımlı ve konforlu olarak tesis edilmektedir. Küçük bir hastanenin en az 500 kW elektrik enerjisine (güce) ihtiyacı vardır.

Bu şartlar altında hastaneler elektrik enerjisini, dağıtım sisteminin O.G. enerji sistemine bağlanarak temin etmektedir. Bu sebeple dağıtım sisteminin araştırılması ve enerji kesilmesine en az sebep olacak bağlantı noktalarıyla ilgili dağıtım şirketi ile koordineli olarak seçilmelidir. Büyük şehirlerde dağıtım sistemindeki müşterilerin trafoları genel olarak açık ring olarak tesis edilmiş iki ayrı sistemden girdi-çıktı yapılarak bağlanmaktadır. Bu şekilde yapılan sistemsel bağlantılar enerji devamlılığı açısından önem arz etmektedir.

Dağıtım şirketi ile görüşülerek bu bağlantı şeklinin tüm şehirlerde uygulanması sağlanması istenilmelidir.Yani, mümkün olduğunca seçici koruma yapılmalıdır.

Tesis edilecek transformatörler:
O.G. sisteminden enerji temin eden hastanelere tesis edilecek transformatörler kuru tip, standartlara uygun, en az sıcaklık artışı sağlayan ve kayıpları en az olanlardan seçilmelidir. Harmonik üretiminin nispeten engellenmesi için transformatörlere bağlanacak ortalama tüketim gücünün en az %30’u üzerinde güçte seçilmelidir. Transformatörler kesinlikle hava sirkülasyonu olan veya cebri havalandırma yapılan odalara tesis edilmelidir.

O.G ve A.G panoları:
O.G. panoları yönetmelik ve ilgili standartlara uygun kısa devre testleri yapılmış ve tip testi sertifikası alınmış, yönetmelikte bahsi geçen tehlikelere karşı korumalı olarak seçilmelidir. A.G. panolarının da tip testi olmalı ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak seçilmelidir. MCC panoları otomasyon sistemi ile birlikte tesis edilecekse, otomasyon ve kuvvet kısımları ayrı bölmelerde olmalıdır. Bu tür panolarda tüm cihazlara kolay erişim sağlanmalıdır. Panoların hepsi iki ayrı kaynaktan beslenmelidir. (Şebeke – Dizel) veya (Şebeke- UPS) çift besleme sistemi panonun beslediği ünitenin önemine göre tercih edilmelidir.

Kompanzasyon sistemi:

Elektrik enerjisinin tasarrufunda kritik önem taşıyan sistem kompanzasyon sistemidir. Transformatör gücüne göre yapılacak olan kompanzasyon sisteminde reaktif güç rölesi çok kademeli olarak seçilmeli ve her kademeye bağlanacak olan kondansatörler iki eşit guruba ayrılarak bir seçme şalteri ve iki gurup kontaktörler ile gereğinde kompanzasyon sisteminin yarısı düşük kademeler ile devreye alınabilmelidir. Dizel jeneratör guruplarının devrede olması durumunda, bunlardan maksimum enerji alabilmek için kompanzasyon sistemi şebeke veya dizel jeneratörden besleme durumuna göre biri 0,97 diğeri 0,8’ e set edilen iki ayrı reaktif güç rölesi ile kontrol edilebilmelidir.

Ana Enerji Dağıtımı:

Bina içinde ana enerji dağıtımı, yatay veya düşey Bus-bar’lar ile yapılmalıdır. Diğer dağıtımlarda kullanılacak kablolar (halojen free) olmalı ve akım taşıma kapasiteleri için tesis şekline indirgeme faktörleri hesaplanmalıdır. Isınmaya mâni olmak için kablolar havalandırılabilen kablo tava-tepsileri içine döşenmelidir.

Bina içi tesisatlar:                 
Bina içinde elektrik, haberleşmeler, data, su ve iklimlendirme tesisatları için düzenlenen dikey şaftlarda kat seviyelerinde döşeme yapılarak çalışma kolaylığı sağlanırken, yangın olması durumunda bu şaftların baca gibi çalışması önlenmiş olacaktır. Ayrıca yatay ve dikey şaftlardaki geçişler yangının geçmesini önleyecek dolgu malzemeleri ile kapatılmalı ve bu şaftlardan geçen kablolar yangın geciktirici kimyasal boyalar ile boyanmalıdır. Bina içinde ve odalarda aydınlatma, ısı yaymayan tasarruflu ampuller kullanılarak yapılmalıdır. Salon, koridor ve odalarda gözü yormayan endirekt armatürler kullanılmalıdır. Acil çıkışlar için yönlendirme, acil çıkış kapıları, merdivenler yönetmeliklerine uygun şarj edilebilir akülü armatürler olarak seçilmelidir. Elektrik tesisatında tüm ek alınan noktalar ile buatlarda iletken kesit ve adedine uygun klemensler mutlaka kullanılmalıdır. Harmonik üretebilecek frekans kontrollü (motor kontrol üniteleri) veya diğer cihazların, frekans kontrol ünitesi güç girişine harmonik filtre reaktörü, güç çıkışına koruma reaktörü konulmalıdır (Pompalar ve hava santralleri fanları gibi.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here